Aktualności

Odpowiedzialność członków zarządu za wynagrodzenie nadzorcy.

20.10.2015
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odpowiadać za zapłatę wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 roku (sygn. III CZP 54/15) członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moga ponosić odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowanego od spółki, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ( a więc jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego). Zdaniem Sądu Najwyższego zobowiązania te są objęte odpowiedzialnością członków zarządu, przewidzianą w art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902