Aktualności

Obowiązek wskazania osoby kierującej samochodem pod rygorem grzywny jest zgodny z Konstytucją.

5.10.2015
Przyjąć mandat z fotoradaru lub wskazać kto jechał samochodem - taki wybór dostają właściciele samochodów, którym zrobiono zdjęcie np. przy przekroczeniu prędkości. Zgodnie z najnowszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, żądanie wskazania kierowcy jest zgodne z prawem, nawet jeśli musielibyśmy wskazać osobę najbliższą.
Sprawa dopuszczalności żądana wskazania przez właściciela lub posiadacza pojazdu komu powierzył samochód była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Wyrokiem z dnia 30 września 2015 roku (sygn. K 3/13) rozstrzygnął on, iż przepisy Kodeksu wykroczeń i ustawy Prawo o ruchu drogowym, nakazujące wskazanie komu pojazd został powierzony, pod rygorem ukarania grzywną, są zgodne z Konstytucją. Odnosi się to do "ujawnionych przy użyciu rejestrującego urządzenia technicznego przekroczenia przez niezidentyfikowanego kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, niezastosowania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu". Co więcej, nie można się od tego obowiązku uchylić również w razie powierzenia pojazdu osobie najbliższej, kiedy ta dopuściła się wykroczenia.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego, właściciel (posiadacz) pojazdu wezwany do wskazania kierującego pojazdem ma de facto sześć możliwości: 1) wskazać siebie; 2) przedstawić dowód, że nie jest ani właścicielem, ani posiadaczem pojazdu; 3) wskazać kto kierował lub używał pojazd; 4) nie wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania; 5) przedstawić dowód, że pojazd był użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec; 6) przedstawić dowód, że jego odpowiedzialność za wykroczenie wyłączyło działanie w stanie wyższej konieczności.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902