Aktualności

Nowelizacja ustawy o KRS (przedmiot działalności)

30.03.2015
Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotycząca między innymi wpisywania przedmiotu działalności.
Nowelizacja ustawy dokonana w grudniu 2014 roku zakłada, iż w Rejestrze Przedsiębiorców wpisuje się przedmiot działalności wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podmioty wpisane do KRS mają obowiązek dostosować wpisy ich dotyczące do tego wymogu, w terminie 5 lat od daty wejścia w życie nowelizacji (czyli do grudnia 2019 roku). Jednak w przypadku składania jakiegokolwiek wniosku o zmianę danych w Rejestrze w tym okresie (np. zmiana siedziby, adresu, czy składu osobowego Zarządu), należy to zrobić wraz z tym wnioskiem.

Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie to nie wymaga ich zmiany. Wystarczy wskazać przeważający przedmiot działalności na poziomie podklasy (nawet jeżeli w umowie jest on określony na poziomie wyższym) oraz pozostałe pozycje - łącznie nie więcej niż dziesięć.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902