Aktualności

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie

14.04.2015
Począwszy od początku tego roku obowiązuje nowy przepis Kodeksu karnego skarbowego - art. 80 b, zgodnie z którym nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego to wykroczenie skarbowe.
Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT) podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Obowiązek spoczywający na podatkiach nie uległ zmianie w roku 2015, zmieniło się jednak to, iż począwszy od 1 stycznia 2015 roku niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu w terminie jest karane grzywną. Zgodnie z przepisem art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy, jest to bowiem wykroczenie skarbowe.

Należy pamiętać o możliwości skorzystania z tzw. czynnego żalu (art. 16 Kodeksu karnego skarbowego), co pozwoli uniknąć ukarania, w przypadku jeżeli termin na złożenie sprawozdzania finansowego już minął.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902