Aktualności

Jak liczyć kadencję i mandat członków zarządu spółki kapitałowej

10.05.2015
Sposób liczenia kadencji i mandatu członków zarządu spółki kapitałowej budzi wiele rozbieżności w doktrynie. Jest to tymczasem kwestia bardzo istotna m. in. dla prawidłowej reprezentacji Spółki i ważności zawieranych przez nią umów.
Większośc komentatorów rozważając kwestię długości kadencji i wygaśnięcia mandatu członków zarządu spółki kapitałowej odnosi się do stanu faktycznego, w którym kadencja upływa przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (np. zarząd powołano na wspólną trzy letnią kadencję 2 lutego 2010 roku, a Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2012 odbyło się 2 kwietnia 2013 roku). W takim przypadku przyjmuje się, iż mandat wygasa z odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a więc trwa dłużej niż kadencja. Co jednak w przypadku jeżeli kadencja upływa po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (np. zarząd powołano na wspólną trzy letnia kadencję 2 lipca 2010 roku, a Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2012 odbyło się 2 czerwca 2013 roku).  W odniesieniu do takiego stanu faktycznego w doktrynie formułowane są trzy różne poglądy.
 
1. Mandat członków zarządu ulega skróceniu (trwa krócej niż kadencja) i wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 
2. Mandant członków zarządu trwać będzie tak długo, jak ich kadencja, a więc nie wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 
3. Mandat członków zarządu przedłuża się (będzie trwać dłużej niż kadencja) do daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Wydaje się, iż właściwy jest pogląd trzeci, zgodnie z którym mandat członków zarządu przedłuża się do daty Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Podkreślić jednak należy, iż jest to jeden z wielu poglądów na sprawę i nie można wykluczyć przyjęcia w danej sprawie np. przez sąd, stanowiska odmiennego, skłaniającego się np. ku poglądowi pierwszemu, tj. o skróceniu mandantu.

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902