Aktualności

Długi nie będa już "automatycznie dziedziczone"

20.10.2015
Dwa dni temu weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, całkowicie zmieniająca obowiązujące dotychczas zasady "dziedziczenia długów".
Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Do niedawna brak oświadczenia w terminie 6 miesięcy od chwili, w której spadkoboierca dowiedział się o powołaniu do spadu oznaczało proste przyjęcie spadku, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Zasada ta już nie obowiązuje. Aktualnie, zgodnie ze znowelizowanym art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego brak oświadczenia spadkobiercy w ww. terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na tym nie koniec zmian. Nowe przepisy art. 1031(1) - 1031(4) Kodeksu cywilnego dopuszczają sporządzenie tzw. prywatnego wykazu inwentarza, a więc listy tego co wchodzi w skład spadku i listy długów spadkowych.
 

Zawarte tutaj notki służą jedynie celom informacyjnym. Nie mogą być traktowane jako porady prawne. Wyklucza to jakąkolwiek odpowiedzialność Kancelarii i autorów notek względem podmiotów trzecich, w szczególności w związku z błędnym ich potraktowaniem jako porad prawnych czy wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób.

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ugolik
ul. Bukowska 17/5
60-809 Poznań
tel./faks: 61 868 77 60
tel. kom.: 603 801 902